Visualització de contingut web

Serveis de verificació de dades

AEAT

Base de dades de Subvencions i Ajudes (BDNS)

Cadastre

CCAA (Consulta a totes les CCAAs que proporcionen aquests serveis)

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil d'Espanya

Consell General de Notariat

CRUE

DGP (Direcció General de Policia)

DGT (Direcció General de Trànsit)

DGSFP (Direcció General d'Assegurances i fons de Pensions)

Educació

GVA

IMSERSO

INE

Institut Cervantes

INSS

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació

Ministeri d'Interior

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública