Visualització de contingut web

Servici de Consulta de Títol de Família Monoparental de la GVA

El servei de Consulta de Títol de Família Monoparental permet obtenir informació d'un Títol de Família Monoparental a la Comunitat Valenciana.

Les dades obligatòries a aportar relatius a la persona sobre la qual es va a realitzar la consulta són TipoDocumentació i Documentació o Nom, Cognom1 i Data Naixement.

La resposta de l'Emissor informarà de l'existència o inexistència d'un Títol de Famílies Monoparentals per a la persona consultada i, en cas d'existència, a més informarà de les seues dades associades.

Pot consultar la documentació següent per a obtindre més informació del servici:

Contrato Integración WS_CONSULTA_TITULO_FAMILIAS_MONOPARENTALES_GVA

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir este servici consulte els apartats relatius a Protocol d'actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés al dit servici haurà d'omplir el formulari següent, firmar-lo digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-lo a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Cal verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

Formulario Solicitud Acceso Consulta Titulo Familia Monoparental