Visualització de contingut web

Servicis de Consulta de la Condició d'estar Becat

El Ministeri d'Educació, proporciona el servici de Consulta de la Condició d'estar Becat.

El Servici de Consulta de la Condició d'Estar Becat, permet obtindre informació sobre si una persona consta com becat en el curs d'un any en concret.

Per a realitzar la consulta de la condició de becat serà obligatori indicar la documentació del mateix (NIF o NIE), l'any del curs i la finalitat de la consulta. Opcionalment es podran indicar les següents dades:

  • Número d'expedient
  • Nom
  • Primer cognom
  • Segon cognom

En aquells casos en els quals la consulta siga satisfactòria, la informació que retornarà el servei és la següent:

  • Documentació
  • Nom i cognoms
  • Número d'expedient
  • Curs en el qual s'ha estat becat

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

Contrato Integración WS_CONSULTA_CONDICION BECADO

EjemploCondicionBecado.zip

EjemploCondicionBecadoAsincrona.zip

 

Per a interaccionar amb la plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el formulari següent, firmar-lo digitalment el titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-lo a formularios_interoperabilidad@gva.es. Cal verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

Formulario Solicitud Acceso
Plantilla procedimientos administrativos