Visualització de contingut web

Quins servicis oferix?

Els servicis publicats en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat es poden catalogar en dos grups de servicis, les característiques dels quals presenten diferències sensibles i que afecten la manera en què es consumixen els dits servicis, per tant, ens podem trobar:

  • Servicis de verificació de dades / intermediació: Estos servicis fan referència a les capacitats de verificació que l'Administració (local, autonòmica i central) té per a evitar sol•licitar al ciutadà documentació que puga estar en el seu poder en el procés d'interacció entre ambdós.  
  • Servicis web instrumentals. Estos servicis fan referència a servicis que permeten realitzar processos instrumentals a les distintes entitats de l'Administració pública en la seua gestió amb el ciutadà, com puguen ser notificacions, pagaments, etc.

 

Per a sol·licitar l'accés als servicis que proporciona la PAI, s'ha d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés del servici que es desitja consultar i que podrà trobar en el seu apartat corresponent, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es

 

Convé verificar la validació de la signatura de les sol·licituds dels serveis de l'estat en: https://valide.redsara.es/valide/

 

** Per a canviar a la PAI, el certificat de la seua aplicació per un altre certificat, utilitze un d'estos formularis en funció del servici utilitzat:

Visualització de contingut web

Servicios de verificación de datos

AEAT

Base de Datos de Subvenciones y Ayudas (BDNS)

Catastro

CCAA (Consulta a todas las CCAAs que proporcionan dichos servicios)

Consejo General de Notariado

CRUE

DGP (Dirección General de Policía)

DGT (Dirección General de Tráfico)

DGSFP (Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones)

Educación

GVA (Consulta únicamente datos de la GVA)

IMSERSO

INE

Instituto Cervantes

INSS

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Interior

Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Ministerio de Justicia

MUFACE

SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)

TGSS