Visualització de contingut web

Informació per al Administrador Delegat

Cada organisme designarà un administrador delegat encarregat de la gestió d'usuaris del seu organisme en el client PAI CV, per a això, omplirà el Formulari sol·licitud alta administrador delegat, autoritzat pel seu responsable, que es remetrà firmat electrònicament a formularios_interoperabilidad@gva.es

La PAI facilitarà a l'administrador delegat la contrasenya que li permetrà entrar en la zona restringida per a administradors delegats.

Ayuda al Administrador Delegado

Observacions: a l'entrar en ajuda de l'administrador delegat s'obrirà una finestra que demana la contrasenya d'accés. Comprove que el seu navegador no ha obert un missatge  emergent que bloqueja l'accés.