Visualització de contingut web

Consulta d'Inhabilitacions per a percebre subvencions registrades en la Base de Dades de Subvencions i Ajudes (BDNS)

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat pertanyent al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública posa a la disposició dels organismes públics el Servei de Consulta d'Inhabilitacions per a percebre subvencions registrades en la Base de dades de Subvencions i Ajuda (BDNS).

El servei ofereix un llistat de totes les inhabilitacions vigents per a percebre subvencions per a un ciutadà, empresa o entitat registrada en la Base de dades de Subvencions i Ajudes (BDNS) en el període sol·licitat, ja siga per sentència judicial ferma o per sanció administrativa en els supuestos contemplats en les lleis.

Les dades dels diferents certificats seran proporcionats per la intervenció General de l'Administració (IGAE).

Es retornaran les següents dades.

 • Dades titular.
 • Documentació.
 • Nom i cognoms.
 • Dades identificació.
 • País.
 • Nom.
 • Inhabilitacions. (Cadascuna d'elles contindrà les següents dades)
 • Òrgan.
 • Classe.
 • Discriminador.
 • Data inici.
 • Data fi.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

Contrato Integración WS_IGAE_CONSULTA_INHABILITACIONES

EjemploConsultaInhabilitaciones.zip

EjemploConsultaInhabilitacionesAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el formulari següent, firmar-lo digitalment el titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-lo a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Cal verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

Formulario_Acceso_Servicio
Plantilla_Procedimientos_Administrativos.xls