Visualització de contingut web

Servei de Consulta de Sancions d'un Vehicle

La DGT posa a disposició el servei Consulta de Sancions d'un Vehicle.

Per a accedir a aquest servei és necessari signar un conveni específic amb la DGT a través de les Direccions de Trànsit.

Aquest servei permet la consulta per MATRICULA – BASTIDOR – NIVE i retorna totes les dades relatives a les sancions del vehicle consultat.

Aquest servei està destinat a Ajuntaments i organismes que necessiten accedir al registre de vehicles per a gestionar sancions relacionades amb la Llei de Trànsit i Seguretat Viària.

Es retornaran les següents dades:

  • Matrícula/Bastidor/NIVE/Data Matriculació.
  • Marca/Model.
  • Places.
  • Potència neta màxima/Relació pese potència.
  • Dades de filiació del titular.
  • Domicili de notificacions del titular (Per a remissió de sancions).
  • Historial d'assegurances (Última anotació de l'assegurança per a conéixer si està vigent).
  • Informació dels conductors habituals (Per a remissió de sancions).
  • Informació dels arrendataris (Per a remissió de sancions).
  • Data de caducitat d'ITV (Per a sancions).

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

Contrato Integracion_WS_DGT_CONSULTA_SANCIONES_VEHICULOS

EjemploConsultaVehiculoSanciones.zip

EjemploConsultaVehiculoSancionesAsincrona.zip

 

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir este servici consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés a aquest servici haurà d'omplir el següent formulari, signar digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a: formularios_interoperabilidad@gva.es.

Cal verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

Formulario Solicitud Acceso
Plantilla_Procedimientos_Administrativos.xls