Visualització de contingut web

Servei de Consulta de Sancions d'un Conductor

La DGT posa a disposició el servei Consulta de Sancions d'un Conductor.

Per a accedir a aquest servei és necessari signar un conveni específic amb la DGT a través de les Direccions de Trànsit.

Aquest servei permet la consulta per DNI/NIF/NIE i retorna totes les dades relatives a l'historial de sancions, pèrdua de vigència i condemnes penals del titular consultat.

Aquest servei està destinat a Ajuntaments que exercisquen competència sancionadora i les CCAA amb competència sancionadora (actualment només Catalunya i País Basc) i també a la Policia Foral de Navarra. Aquesta informació s'obté del registre de conductors i reflectirà l'existència d'alcoholèmies fermes l'any anterior, pèrdues de vigència per esgotament del saldo de punts i condemnes penals.

Es retornaran les següents dades:

  • Identificació de la persona física/Nom/Primer Cognom/Segon Cognom/Sexe/Data de Naixement/Raó Social (Cas d'empreses).
  • Indicadors de Lents/ Condició Restrictiva/Autorització al transport de Mercaderies Perilloses/Adreça Electrònica Viària.
  • Domicili.
  • Historial d'incidències.
  • Llista de Permisos en Vigor.
  • Historial de sancions.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

Contrato Integracion_WS_DGT_CONSULTA_SANCIONES_CONDUCTOR

EjemploConsultaConductorSanciones.zip

EjemploConsultaConductorSancionesAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir este servici consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés a aquest servici haurà d'omplir el següent formulari, signar digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a: formularios_interoperabilidad@gva.es.

Cal verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

Formulario Solicitud Acceso
Plantilla_Procedimientos_Administrativos.xls