Visualització de contingut web

Servei de Consulta de Permisos de Conduir d'un Conductor

La DGT posa a disposició el servei Consulta de Permisos de Conduir d'un Conductor.

L'accés a aquest servei està cobert pel conveni de prestació mútua de serveis entre l'AGE i les CCAA i al que han d'adherir-se les EELL de cada comunitat autònoma per a sol·licitar l'accés.

Aquest servei permet la consulta per DNI/NIE i retorna totes les dades relatives als permisos de conduir del titular consultat.

Aquest servei està destinat a Ajuntaments, CCAA i organismes que gestionen processos de selecció de personal o similars en els quals s'acredite legalment la necessitat de comprovar els permisos a nom d'un titular. Aquesta informació s'obté del registre de conductors però no constaria si existira una condemna penal de privació del dret de conducció).

Per a realitzar la consulta serà obligatori indicar les següents dades:

 • Finalitat
 • Documentació: NIF, NIE o CIF

Opcionalment es podran indicar les següents dades:

 • Número d'expedient
 • Nom
 • Primer cognom
 • Segon cognom
 • Nom complet

Es retornaran les següents dades:

 • Identificació de la persona física/Nom/Primer Cognom/Segon Cognom/Data de Naixement
 • Llesta de Permisos en Vigor.
 • Data d'Inici.
 • Data de finalització.
 • Tipus de Permisos (Sense perjudici que puga tindre una privació per condemna penal).

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

Contrato Integracion_WS_DGT_CONSULTA_PERMISOS_CONDUCIR

EjemploConsultaConductorPermisos.zip

EjemploConsultaConductorPermisosAsincrona.zip

 

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir este servici consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés a aquest servici haurà d'omplir el següent formulari, signar digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a: formularios_interoperabilidad@gva.es.

Cal verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

Formulario Solicitud Acceso
Plantilla_Procedimientos_Administrativos.xls