Visualització de contingut web

Servici de Consulta de Dades d'un Vehicle

La DGT posa a disposició el servei Consulta de Dades d'un Vehicle.

L'accés a aquest servei està cobert pel conveni de prestació mútua de serveis entre l'AGE i les CCAA i al que han d'adherir-se les EELL de cada comunitat autònoma per a sol·licitar l'accés.

Aquest servei pemet la consulta per MATRICULA – BASTIDOR – NIVE i retorna les dades relatives al vehicle consultat.

Aquest servei està destinat a organismes que necessiten accedir al registre de vehicles.

Per a realitzar la consulta serà obligatori indicar les següents dades:

 • Finalitat
 • Matrícula, NIVE o Bastidor

Opcionalment es podran indicar les següents dades:

 • Número d'expedient

Es retornaran les següents dades:

 • Matrícula/Bastidor/NIVE
 • Data de Matriculació
 • Marca/Model
 • Cilindrada/Potència Fiscal/Potència Neta Màxima/Relació Pes Potència
 • Tara/Massa Màxima/Massa Màxima Tècnica Admissible/Massa en Ordre de Marxa
 • Places
 • Nivell d'emissions EURO
 • Dades de filiació/Raó Social
 • Municipi del domicili Fiscal (Per a la gestió de l'IVTM)
 • Domicili de notificacions del titular (Per a la remissió de notificacions per AAPP)
 • Informació d'impagaments de l'IVTM que consten en RGV (Per a la gestió de l'IVTM)
 • Dates des que el titular del vehicle ho és (Per a la gestió de l'IVTM)
 • Indicador de si el vehicle es troba de baixa i la seua data (Per a la gestió de l'IVTM)

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

Contrato Integracion_WS_DGT_CONSULTA_DATOS_VEHICULOS

EjemploConsultaDatosVehiculo.zip

EjemploConsultaDatosVehiculoAsincrona.zip


Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir este servici consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés a aquest servici haurà d'omplir el següent formulari, signar digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a: formularios_interoperabilidad@gva.es.

Cal verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

Formulario Solicitud Acceso
Plantilla_Procedimientos_Administrativos.xls