Visualització de contingut web

Servici de Consulta de Béns i Immobles

La Direcció General del Cadastre proporciona el servei de Consulta de Béns i Immobles.

Els Servicis Web de Cadastre, tornaran dades del Territori Espanyol excepte per als Territoris de Navarra i País Basc.

Aquest servei permet consultar els Béns Immobles associats a un titular, possibilitant la cerca per referència cadastral o per polígon i parcel·la.

Per a realitzar la consulta de béns i immobles serà obligatori indicar el tipus de bé immoble i referència cadastral, comunitat autònoma, província, municipi i codi de polígon si es realitza per localització de bé immoble rústic i la finalitat de la consulta.

Opcionalment es podran indicar les següents dades:

 • Número d'expedient.
 • Nom.
 • Primer cognom.
 • Segon cognom.
 • Documentació.

En aquells casos en els quals la consulta siga satisfactòria, la informació que retornarà el servei és la següent:

 • Documentació.
 • Nom.
 • Primer cognom.
 • Segon cognom.
 • Número d'expedient.
 • Referència cadastral (si es va consultar per referència cadastral).
 • Comunitat autònoma, província i municipi si es va consultar per localització de bé immoble rústic.
 • Codi de polígon si es va consultar per localització de bé immoble rústic.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

Contrato Integración WS_CONSULTA_BIENES_INMUEBLES_DGC

EjemploBienesInmuebles.zip
EjemploBienesInmueblesAsincrona.zip

 

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir este servici consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés els servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a: formularios_interoperabilidad@gva.es

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en: https://valide.redsara.es/valide/

Formulario Solicitud Acceso
Plantilla_Procedimientos_Administrativos.xls