Cliente PAI CV

Client PAI CV

El Client PAI CV és un frontal web que permet fer consultes als servicis d'intermediació/verificació de dades que proporciona la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat (PAI). Estos servicis fan referència a les capacitats de verificació que té l'Administració (local, autonòmica i central) per a evitar sol·licitar al ciutadà una documentació que potser ja té.

El Client de la PAI CV té disponibles tots els servicis de verificació oferits per:

  • L'Estat a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades ( PID)

  • La Generalitat Valenciana a través de la PAI.

En l'Acord del Consell del 28 de juny de 2013 de l'Accés a la PAI de la Generalitat, s'establixen les condicions i garanties per a l'accés i utilització de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació de la Generalitat, també coneguda com a Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, en la qual es regula l'ús del Client PAI CV.